Zagrożenia wynikające ze złego przechowywania żywności

Nieodpowiednie warunki magazynowania żywności mogą prowadzić do namnażania się patogenów, co z kolei zwiększa ryzyko zatrucia pokarmowego. Złe przechowywanie nie tylko skraca trwałość produktów, ale również może prowadzić do powstania szkodliwych toksyn. Bakterie i...