W rehabilitacji kręgosłupa najskuteczniejsza jest praca z pacjentem prowadzona indywidualnie. Fizjoterapeuci do zmniejszenia dolegliwości wykorzystują często elementy terapii manualnej. Przynoszą one wiele korzyści, ponieważ działają na przyczynę problemu. Poprawiają także ruchomość odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego. Odpowiedni dobór stosowanych zabiegów pomaga szybciej odzyskać sprawność. 

Terapia manualna w leczeniu kręgosłupa

Techniki manualne w fizjoterapii to działania wykonywane ręcznie przez specjalnie przeszkolonego do tego specjalistę. Pozwalają one na przywrócenie prawidłowej ruchomości stawów, a także przesuwalności mięśni i powięzi. Wpływają korzystnie także na napięcie tkanek miękkich i usuwają przykurcze. Wyróżnia się tu wiele nurtów. Do najczęściej stosowanych należą:

  • metoda McKenziego 

Jest to dokładny system diagnozowania i leczenia każdego z odcinków kręgosłupa. Wykorzystuje mobilizacje i manipulacje zablokowanych okolic. Ma to na celu odzyskanie ich prawidłowej funkcji. Najważniejszy jest jednak ruch własny pacjenta. Dobierany jest on po dokładnie zebranym wywiadzie i przeprowadzonym badaniu. W czasie wizyty terapeuta uczy również zasad ergonomii czynności codziennych. 

  • system diagnostyczno-terapeutyczny Cyriaxa – szereg technik ortopedycznych do pracy z układem ruchu i precyzyjnej diagnostyki rehabilitacyjnej 
  • metoda Kaltenborna – obejmuje badanie manualne, działa na stawy i tkanki miękkie
  • FDM (rozluźnianie mięśniowo-powięziowe) 
  • terapia punktów spustowych – opracowanie miejsc najbardziej spiętych i bolesnych

Techniki wykonywane manualnie są obecnie podstawą leczenia problemów ortopedycznych. Ich działanie często jest wspomagane innymi narzędziami.

Po więcej informacji na temat terapii manualnej odsyłamy na https://osteomedic.com.pl/terapia-manualna

Uzupełnienie terapii manualnej w rehabilitacji kręgosłupa

Fizjoterapeuta podczas pracy z pacjentem zgłaszającym bóle odcinka szyjnego, piersiowego lub lędźwiowo-krzyżowego działa wielokierunkowo. Podczas wizyty w gabinecie, poza technikami manualnymi stosowane są:

  • kinesiotaping – oklejanie bolesnych okolic specjalnymi plastrami
  • ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia i miednicy
  • fizykoterapia: prądy (TENS, diadynamiczne, interferencyjne), laser, sollux, fala uderzeniowa

Trening stabilizacyjny jest zwykle ostatnią fazą usprawniania. Jest on bardzo istotny, gdyż odpowiednio wzmocnione mięśnie są naturalną ochroną kręgosłupa. Odgrywa to ważną rolę w zapobieganiu nawrotom dolegliwości. 

Współczesna rehabilitacja dysponuje wieloma metodami opartymi na dowodach naukowych. Aby ich działanie było trwałe, najważniejsza jest jednak profilaktyka przeciążeń.

Przeczytaj jeszcze: https://osteomedic.com.pl/blog/ergonomia-pracy-przy-biurku