Może się wydawać, że człowiek potrzebuje ewentualnych porad prawnych w czasie prowadzenia swojej działalności gospodarczej lub po porostu w czasie, kiedy jeszcze nie osiąga wieku emerytalnego i pracuje; w ten sposób może po prostu zabezpieczać swoje interesy oraz zapewnić sobie odpowiednie wypłaty emerytur po osiągnięciu odpowiedniego wieku. Jednak w praktyce może się okazać, że nie udało nam się dopełnić pewnych formalności lub pojawiają się nowe możliwości prawne, działające na korzyść emeryta i zmiany jego świadczeń emerytalnych. W jakich sytuacjach więc radca prawny może doradzić emerytom?

Możliwość zwiększenia emerytury

Możemy zdziałać więcej w sprawie zwiększenia swojej emerytury, jeśli mamy wątpliwości co do nieprawidłowego naliczenia stawki emerytalnej. Warto w takich sytuacjach zasięgnąć fachowej porady prawnej w sprawie emerytury, aby się upewnić, że nasze przypuszczenia są zasadne i możemy rozpocząć spór. Należy wziąć w takich sytuacjach pod uwagę wysokość otrzymywanego przez ubezpieczonego wynagrodzenia, które stanowi podstawę do wyznaczenia składki na ubezpieczenie społeczne w okresie wskazanym do ustalenia tej podstawy. W trakcie postępowania cywilnego ubezpieczony może na wszelkie sposoby udowadniać fakt nieodpowiedniego naliczenia wysokości emerytury, jednak najlepiej będzie mu zebrać dowody i przygotować się do postępowania przed sądem z pomocą wykwalifikowanej osoby, która zadba o interes swojego klienta.

Rekompensaty emerytalne

Niewielu emerytów zdaje sobie sprawę z faktu, że może starać się o rekompensatę emerytalną. W takich sprawach również pomoc prawna może okazać się niezbędna, ponieważ konieczne jest sprawdzenie, czy dana osoba kwalifikuje się do takiej rekompensaty. Przysługuje ona osobom ubezpieczonym, które wykonywały określoną pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnych charakterze w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z FUS i ma być formą odszkodowania za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z racji wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub pracy o szczególnym charakterze oraz przez to utratę możliwości starania się o emeryturę pomostową. W celu udowodnienia wykonywania takiej pracy należy przedstawić na to dowody ze wskazaniem okresu wykonywania jej przez co najmniej 15 lat. Warto zdecydować się na skorzystanie z pomocy radcy prawnego, który specjalizuje się w sprawach emerytalnych, który pomoże podczas prowadzenia sprawy i zapewni klientowi możliwie najlepsze rezultaty.

Ceny usług radcy prawnego – czy należy się ich obawiać?

Ceny za usługi prawne są uzależnione od konkretnej kancelarii, do której zwracamy się o pomoc. Kancelarie ustalają swoje ceny za usługi jednak według stałych przyjętych stawek. Ceny za porady prawne oscylują obecnie między 100 a 300 złotych, natomiast e-porada, zyskująca w ostatnich czasach coraz większą popularność, cenowo zaczyna się już od 50 złotych. Pomoc radcy prawnego będzie zależała od godzin, jakie poświęci sprawie, może to być koszt do nawet 2000 złotych (dane pochodzą ze strony https://zaufanyadwokat.pl/cennik-uslug-prawnych-sprawdz-koszt-adwokata/). Biorąc pod uwagę konieczność prowadzenia procesu w naszych sprawach, warto zdecydować się na profesjonalną pomoc radcy prawnego i dzięki temu mieć pewność, że naszą sprawą zajmuje się kompetentna i znająca się na podobnych sprawach osoba.