Pobyt w szpitalu w przypadku dużych urazów jest niewystarczający do tego, aby wrócić do pełni sił. Osoby po udarach, wypadkach bądź zmagające się z ciężkimi schorzeniami powinny korzystać z rehabilitacji. W poniższym artykule w sposób dokładny tłumaczymy, na czym ona polega oraz kto może z niej skorzystać. Zapraszamy do lektury!

Rehabilitacja – co to takiego?

Rehabilitacja medyczna to pakiet działań świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych fizycznie bądź/i psychicznie. Jej podstawowym celem jest przywrócenie pacjentowi pełnej bądź częściowej sprawności, dzięki której będzie on mógł wrócić do samodzielnego funkcjonowania. Za twórców współczesnej rehabilitacji uważa się profesora Howarda Ruska oraz profesora Wiktora Dega. W jej prowadzeniu mogą brać udział jednocześnie różni specjaliści, tacy jak:

  • terapeuci zajęciowi, 
  • fizjoterapeuci,
  • psycholodzy,
  • muzykoterapeuci,
  • logopedzi,
  • pielęgniarki.

Kto i kiedy może korzystać z rehabilitacji?

Z rehabilitacji może korzystać duże grono pacjentów zmagających się z rozmaitymi schorzeniami. W większości przypadków ta forma leczenia stosowana jest u osób po udarze mózgu, zawale serca oraz po poważnych złamaniach

Rodzaje rehabilitacji 

Zakres oraz sposób przeprowadzania rehabilitacji uzależniony jest od stanu zdrowia oraz potrzeb danego pacjenta. Specjaliści wyróżniają następujące rodzaje rehabilitacji:

  • kardiologiczna – stosuje się ją u pacjentów po zawale serca. Najczęściej trwa ona około 30 dni;
  • pulmonologiczna – rodzaj rehabilitacji stosowany w przypadku stwierdzenia chorób układu oddechowego. Prowadzi się ją przez 3 tygodnie;
  • neurologiczna – typ rehabilitacji stosowany u pacjentów po urazach neurologicznych oraz poważniejszych urazach. Trwa ona od 3 do 6 tygodni;
  • specjalistyczna – stosowana u pacjentów niewidomych, niewidzących lub mających problemy ze słuchem bądź mówieniem. 

Więcej na temat rehabilitacji przeczytać można na
https://www.rehab-pro.pl/.